Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 208 
Prodáno

Václav Radimský

Kupky sena u rybníka

olej na lepence
30. léta 20. století
signováno
44 x 63 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
430 000 Kč

Velmi dekorativní a působivá malba nejznámějšího českého impresionisty Václava Radimského, nesená hlavně v hřejivých valérech letní tonality, pochází z doby meziválečné, tedy z období, kdy se její tvůrce natrvalo vrátil z Francie do Čech a usadil se v Polabí na rodném statku v Pašince. V této době pracoval s většími nánosy barevné pasty, jimiž krajinu modeloval často za pomoci expresivních, odvážně vedených tahů štětce. Zpoza hustého listoví vykukují autorem pouze v obrysech naznačená obydlí svědčící o člověku a jeho harmonické přítomnosti v přírodě. Radimský tu opět prokázal, jak životaschopné bylo jeho umění, s nímž se prosadil nejprve ve Francii a následně s nemenším úspěchem i ve své vlasti. Pochází z kvalitní východočeské sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.