Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 207 
Item
Prodáno

Vladimír Fuka

Noční město

olej na sololitu
1957
signováno
100 x 81 cm
Odhad: 250 000 Kč - 350 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
1 100 000 Kč

Výjimečná malba je ukázkou tvorby nesmírně zajímavého, i když v českém prostředí dosud málo vnímaného malíře a ilustrátora Vladimíra Fuky. Pochází z na trhu jen vzácně se objevujícího období druhé poloviny 50. let, v němž se autor mohl postupně začít více vracet k volné tvorbě. Přestože se již o několik let dříve autor částečně přiblížil svými náměty poetice Skupiny 42, jeho vlastní práce zůstaly velice osobité a nesly v sobě jak tíhu doby, jež se tiše propisovala do atmosféry maleb, tak postupně i jakýsi nádech moderní výrazovosti, která předznamenávala jeho pozdější směřování k abstraktním formám. Námět nočního města mu byl v tomto případě nápomocen, protože Fukovi umožnil promyslet celou scénu pouze na základě šedohnědé tonality. A tak jako noc redukuje před zraky nočních chodců tvary a halí je do stínů, i v předkládané práci můžeme sledovat, jak Fuka ve velkém formátu rozehrává již veskrze geometrickou kompozici, a vytváří tiché napětí mezi oblými a hranatými plochami. Jemu vlastní měkkou poetiku dřívějších let však stále připomínají hvězdy na temné obloze. Při konzultacích posouzeno prof. M. Klimešovou, Ph.D., a I. Fukovou, autorovou dcerou. Přiložena odborná expertiza PhDr. A. Strnadlové.