Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 204 
Item
Prodáno

Josef Váchal

Postyla kacířská

kniha + 9 volných dřevorytů (rám, pasparta, zaskl.)
1926
nesignováno
33 x 33.5 cm
Odhad: 600 000 Kč - 900 000 Kč
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Dosažená cena:
850 000 Kč

Tato mistrovsky provedená práce je typickou a velice reprezentativní ukázkou autorova zralého tvůrčího období. Koruna bludařova, to jest Postyla kacířská, jak zní celý název této autorské knihy, je sbírkou nekřesťanských kázání, glos a básní na všechny neděle a svátky v roce. Dílo představuje Váchalovu autorskou knižní tvorbu v jeho charakteristickém expresivním pojetí formou textu i obrazu. Publikace je vysázena na ruční papír a svázána do desek potažených kůží. Je výborným dokladem Váchalovy komplexní, celistvé práce a jeho nezměrného tvůrčího génia a fantazie. Pojednává o bibli, Bohu a bozích, církvi svaté, člověku a lidech, démonech, duši, ďáblech a dalších rozmanitých věcech. Váchal ji tvořil od prosince 1924 do března 1926. Vytištěna byla celkem v šestnácti exemplářích, které obsahují patnáct černobílých a padesát jedna vícebarevných dřevorytů. Váchal výtisky neočísloval, ale každý opatřil zvláštním symbolem. Nabízený výtisk si Váchal ponechal a některé dřevořezy z něj sám vyřízl a prodával zvlášť. Devět z chybějících dřevořezů bylo ovšem spolu s knihou později získáno do sbírky JUDr. V. Trmala, a nyní je tedy jejich počet vyjma jednoho kompletní. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza doc. PhDr. M. Rakušanové, Ph.D.