Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 203 
Item
Prodáno

Vlastimil Beneš

Zahrádky v zimě III

olej na sádře
1964
signováno
28 x 38 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Dosažená cena:
270 000 Kč

Vzácná práce na sádře je nádhernou ukázkou křehké tvorby Vlastimila Beneše. Přestože Beneš zůstával věrný několika oblíbeným tématům i technikám, právě na sádře vytvořil rovněž několik prací, zejména menšího formátu. Práce tak díky finálnímu použití vosku, který malbu v materiálu zafixoval, získaly zvláštní snovou výrazovost. Benešova pozornost se často od středu města odkláněla k periferii a zahrádkářským koloniím. Předkládaná práce je výjimečným pohledem na zasněžené zahrádky v Davli a ukazuje, jak křehce dokázal autor jejich poetiku zachytit. Obraz původně vlastnil americký obchodník David Blaustein Roberts, který se se svým bratrem v minulém století podílel mj. na rozvoji obchodní čtvrti Century City v Kalifornii. Dílo bylo prezentováno na autorově výstavě Svět Vlastimila Beneše (Galerie KODL, 21. 9. – 8. 10. 2021) v jejímž katalogu je také reprodukováno (kat. č. 21, str. 28). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. A. Strnadlové.