Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 194 
Item
Prodáno

Jan Bauch

Golgota

olej na plátně
1944
signováno
51 x 60 cm
Odhad: 300 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
410 000 Kč

Expresivně a velmi sugestivně pojednané plátno Golgota pochází z autorova sběratelsky atraktivního, ač společensko-politicky velmi tíživého období válečných let. Bauch nikdy nebyl zcela poplatný době a dalo by se říci, že svůj expresivně laděný a senzualisticky velmi propracovaný rukopis nechal dávat na odiv na mnoha výstavách 40. let, nacistickému očerňování expresionismu navzdory. V obraze Golgota se společně s trojicí v prvním plánu stojících světců – pravděpodobně Panny Marie, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele – stáváme svědky vítězství ducha nad tělem pána Ježíše Krista v bolestném aktu ukřižování. Sugestivnost a dobová citelnost pro takový výjev jsou podmanivě znásobeny kompozičním upozaděním kříže a vyzdvihnutím role asistujících světců, čímž se přihlížení bolesti a smrti dostává do úhlavní role celého výjevu. Dynamický a velmi gestický rukopis v kombinaci s hořící smrští barevných skvrn dodává obrazu na naléhavosti a utváří tak zcela grandiózní výsledek jak po kompoziční, tak po výrazové stránce. Práce je reprodukována v monografii autora (R. Michalová: Jan Bauch, Praha 2012, kat. č. 98, str. 159). Dílo bylo vystaveno na výstavě Výber z diela z rokov 1928 – 1983 k 85. narodeninám ve Slovenské národní galerii v Bratislavě. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D.