Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 186 
Item
Prodáno

Václav Brožík

Sedící dívčí akt

olej na dřevěné desce
1873
signováno
40 x 29 cm
Odhad: 300 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Dosažená cena:
500 000 Kč
Výjimečnou práci mladého, teprve dvaadvacetiletého Václava Brožíka, pro jehož ranou tvorbu existuje jen málo skutečně reprezentativních příkladů, lze označit za poutavou ukázku díla vytvořeného na základě autorovy čerstvé zkušenosti s drážďanskou Akademií, kde strávil školní rok 1871–1872, a následného pobytu v Mnichově, kam odjel v létě roku 1873 a stal se tam žákem slavného Karla Theodora von Piloty. Přípis na zadní straně „Václav Brožík Mnichov 1872“ je pozdější a vůči dataci matoucí. Vzhledem k autorovu kurikulu je proto dataci nutno upřesnit rokem 1873. Samotný obraz představuje akt mladé dívky zasazený do krajinného rámce. Elegantní gesto její ruky či takřka prototypálně vysoustružená „figura serpentinata“ jejího šťavnatě modelovaného těla jasně poukazují nejen na italské renesanční zdroje, se kterými musel být již tehdy obeznámen. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové (cit.: „ Diváka upoutají i drobné detaily, např. malý zdobený váček u dívčiných nohou, jehož variantu malíř v následných letech opakovaně používal “).