Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 179 
Item
Prodáno

Alois Kalvoda

Březový háj

olej na plátně
kolem roku 1905
signováno
140 x 101 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 330 000 Kč
Kladívková cena:
1 000 000 Kč

Způsobem provedení nadmíru kvalitní, formátem monumentální a ranou dobou vzniku ojedinělá práce Aloise Kalvody, studenta v ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii a také učitele celé řady malířských osobností, představuje radikálně pojatou vertikální kompozici, jejíž dekorativní členění v kontrastu s dokonale veristickým pojetím detailů vytváří nebývale zajímavý divácký zážitek. Přesnost, se kterou jsou zpodobněny jednotlivé listy, traviny a povrchy, odkazuje k vlivu Kalvodova učitele, zmíněná dekorativnost však prozrazuje zakotvení v moderních výtvarných proudech, a to především v důrazu na symbolistní polohu secese. Zvolený vhled do prostoru, mnohačetně traktovaný sérií místy lehce zvlněných vertikál, je velmi podobný a blízký oblíbenému tématu řady dalších malířů této generace v čele s Antonínem Slavíčkem a Antonínem Hudečkem. Pohledem na Kalvodův Březový háj se můžeme potěšit dílem asi třicetiletého umělce na vrcholu tvůrčích sil, jenž zde vyjádřil radost z tvorby, a pomocí veskrze šťavnatého pojetí zeleně vytvořil více než pozitivní artefakt vysoké sběratelské hodnoty. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.