Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 165 
Prodáno

Antonín Chittussi

Krajina s lávkou

olej na plátně
1881
signováno
27 x 41 cm
Odhad: 300 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Dosažená cena:
600 000 Kč
Les a voda jakožto jedny ze základních fenoménů francouzské plenérové malby se v díle Antonína Chittussiho pochopitelně také často promítaly. Malířovo nadšení z krajinného parku v okolí Fontainebleau, kam zamířil jen pár dní po příjezdu do Paříže, bylo rozhodující. Svědčí o tom i jeho korespondence, kde se mj. dočteme: „Zde se najde vše […]a k tomu ještě ta zvláštnost, že má celá příroda zde brilantní barvu. […] tisíce malebně rozlámaných stromů a větví leží po skalách a po vřesu – jako by kvůli malířům to bylo naschvál upraveno.“ Chittussiho obecná charakteristika zde platí beze zbytku – brilantní barevnost se promítá především do červánků a efektů slunce těsně za horizontem, malebnost a divokost jakoby volající po tom být zvěčněny prostřednictvím umělcovy palety jsou zase neseny samotnou volbou lokace při frontě křivolace zkrouceného, do tmy pohrouženého lesa. Uvolněný štětcový rukopis navíc odpovídá některým dalším Chittussimu nepochybně atribuovaným pracím. Toto plátno bylo také velmi pravděpodobně prezentováno na jubilejní výstavě Umělecké besedy roku 1913 pod názvem Krajina s lávkou (kat. č. 147, tehdejším majitelem byl pan J. Havlík z Prahy) a reprodukováno v recentní monografické literatuře (R. Prahl: Chittussi, Praha, 2019, kat. č. C 21). Dílo pochází z významné pražské sbírky. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. PhDr. R. Prahla, CSc.