Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 163 
Prodáno

Maxim Kopf

Torbole I

olej na plátně
1932
nesignováno
67 x 88 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Dosažená cena:
410 000 Kč

Kvalitní veduta je ukázkou práce jedné z nejzásadnějších postav česko-německé komunity umělců, světoběžníka a představitele meziválečné evropské moderny Maxima Kopfa a jeho přístupu k tvorbě, temperamentu a pověstného expresivního rukopisu. Talentovaný malíř, jemuž se cestování stalo nevyčerpatelným inspiračním zdrojem, byl také hlavním aktérem skupinového uměleckého života. Na základě svých přátelství ze studií v Praze i Drážďanech spojoval malíře z obou kulturních prostředí a stál u vzniku spolků Junge Kunst či Prager Secession. Co však v jeho díle zůstalo po celý život neměnné, byla fascinace přírodou, jejími proměnami a nekonečnými kouzly, ve kterých sice pracoval s pohledem na určité místo, ale více než místopis ho zajímalo zachycení konkrétní atmosféry. Kopf postihl v rafinované kompozici s excelentně zvládnutou modelací terénu charakteristicky prostou architekturu severoitalského městečka Torbole na úpatí Gardského jezera i s jeho dominantou, nezvykle šikmým kopcem Monte Brione, dodnes oblíbeným cílem výletníků. Plenérová práce vyzařuje emocionálním účinkem díky intuitivnímu spontánnímu gestu, využívá s pomocí běloby ojedinělé světelnosti a potvrzuje Kopfovo malířské nadání a hluboké propojení s krajinou. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. I. Habána, Ph.D.