Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 162 
Prodáno

Karel Rašek

U zámeckého parku

olej na plátně
1913
signováno
80 x 80 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Dosažená cena:
95 000 Kč

Velice zajímavé plátno vytvořené Karlem Raškem, umělcem širokého vzdělání i všeobecného rozhledu, představuje vyzrálou ukázku z ateliéru spíše méně známého malíře, jenž není na českém trhu s uměním dosud plně doceněn, a to i kvůli relativně nízkému počtu jeho známých prací. Na konci 19. století byl Rašek vyhledávaným malířem žánrů, ilustrátorem a dekoratérem, byl blízkým přítelem Luďka Marolda a jeho spolupracovníkem na panoramatu Bitvy u Lipan. Jeho oblíbeným tématem byly pohádkové výjevy, zachycení noci, kterou ztvárňoval v charakteristickém jemném a tlumeném koloritu. Představované dílo zachycuje nejspíše předpolí nějaké zámecké brány, u níž sedí věrný nejlepší přítel člověka, pes. Je-li věrný, či toulavý, zlý, nebo přítulný, není důležité, obraz je totiž pojat v jakémsi bezčasí, kde není důležitý děj, ale spíše dojem, estetika a nálada. Obraz je zachycen dokonale precizním štětcovým rukopisem blízkým projevu jiného mnichovského studenta, Jakuba Schikanedera. V pravém dolním rohu se nachází reziduum původní signatury. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.