Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 158 
Item
Prodáno

Oldřich Blažíček

Vnitřek Strukievské cerkve v Jasině

olej na plátně
1931
signováno
46 x 50 cm
Odhad: 120 000 Kč - 160 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
130 000 Kč

Působivá práce z palety Oldřicha Blažíčka, jednoho ze zásadních spolutvůrců české krajinomalby první poloviny 20. století, přináší ukázku umělcova nezaměnitelného stylu, jehož prostřednictvím, jako asi nikdo jiný z jeho současníků, dokázal zachytit interiéry architektur. Vnitřek vesnického kostelíka ve vsi Jasiňa na Ukrajině je zde prezentován v původní podobě a nese v sobě značnou dokumentační hodnotu toho, že navzdory turbulentním událostem posledního století zůstaly určité hodnoty neměnné a zakonzervované. Jak dokládá rubová strana, provází tuto práci i významná výstavní historie (Jednota umělců výtvarných v Praze, 1938; Posmrtný a jubilejní soubor malířského díla, Dům umění města Brna, 2. 6. 1957  – 30. 6. 1957, č. 253; Soubor skic, Galerie U Řečických, Praha, 17. 8.  – 17. 9. 1967, č. 25; Oldřich Blažíček, Obecní dům – výstavní sály, Praha, duben – květen, 1959, č. 113). Prezentováno ve vkusné adjustaci. Dílo pochází z kvalitní moravské sbírky. Sběratelskou hodnotu obrazu ještě potvrzuje jeho zařazení do monografie a soupisu díla PhDr. N. Blažíčkové-Horové a PhDr. E. Havlové (kat. č. 434).