Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 151 
Prodáno

Alfréd Justitz

Kytice

olej na plátně
1928
signováno
85 x 68 cm
Odhad: 250 000 Kč - 350 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Dosažená cena:
290 000 Kč
Svěží, energicky malované květinové zátiší je unikátní a na trhu vzácně se objevující ukázkou meziválečné tvorby významného představitele zakladatelské generace českého moderního malířství Alfréda Justitze. Malíř, jehož projev byl do té doby spíše barevně asketický, v meziválečné době objevuje výraznější paletu odstínů a prožívá doslova erupci malířskosti, lyrických souzvuků i barevných disharmonií. Kytice jiřin je vychýlena z přesného středu kompozice, přesto však zcela dominuje celému výjevu, k čemuž přispívá i kontrastní linkou podpořená váza a ovoce v prvním plánu. Malířsky velmi sofistikovaně podané pozadí, pojímající prostor čistě barevnými plochami, se ještě odvolává k derainovskému fauvismu, avšak již na sobě nechává znát známky neoklasického lyrismu. Plátno bylo původně v majetku ROH, Hotelu Praha v Mariánských Lázních, později v soukromé sbírce. Exkluzivitu tohoto díla potvrzuje i fakt, že bylo zařazeno do základní odborné literatury (P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. A–K, Praha, 2000, str. 447). Obraz bude uveden v připravované monografii M. Dohnalové. Při konzultacích posouzeno PhDr. M. Dohnalovou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „ Obraz se řadí k velmi výrazným příkladům tzv. „čisté výtvarnosti“ (V. Kramář), tendence, která se v našem umění výrazně prosazovala od druhé poloviny dvacátých let. Zdůrazňovala výtvarné chápání obrazu, dominanci „malířskosti“ nad předmětností, aniž by se však vzdávala reality, na které byla tato výtvarnost založena.“).