Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 145 
Item
Prodáno

Kamil Lhoták

Krajina s rakouskou vlajkou

olej na plátně lepeném na kartonu
1977
signováno
24 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Dosažená cena:
450 000 Kč
Vynikající, velice milá a přívětivá práce, jež je skvělým reprezentantem autorova výborného období 70. let, skýtá v harmonické a koloristicky vyvážené kompozici romantický pohled na Lhotákovo oblíbené téma krajiny. Poetické dílo netypicky kulatého formátu v sobě shrnuje hned několik pro umělce typických motivů: především balon plující oblohou a rovněž zapomenutý červený míč. Milý zelený kopeček ale korunuje rakouská vlajka a hory v pozadí naznačují, že Lhoták dílo vytvořil jako poctu národu, jenž obdivoval a v jehož historii nalézal nejednu podobnost s historií naší. Práce pochází ze sbírky Lhotákova přítele, jemuž ji autor sám věnoval. Je reprodukována v publikaci Kamil Lhoták: Obrazy (L. Šteffek, Praha 2017, str. 402) pod názvem Kopec s praporem a rovněž je uvedena v autorově soupisu díla pod číslem 1815/41. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena od-borná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „ Roku 1977, kdy bylo autorovi šedesát pět let, si zapsal do svého soupisu přes čtyři desítky děl. Jsou mezi nimi nejrůznější obrazové formáty, od monumentálnějších po zcela komorní, ale pouze jedno dílo krásného, atypického tvaru – posuzovaný obraz Kopec s praporem. Má kruhový tvar tonda, oblíbeného již v renesanci. Lhoták ho však dokázal naplnit zcela soudobým, moderním obsahem.“).