Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 141 
Prodáno

Josef Lada

Vodník

kvaš na papíře
1947
signováno
22.5 x 32.5 cm
Odhad: 2 000 000 Kč - 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč
Dosažená cena:
2 400 000 Kč

Reprezentativní lyricko-poetický příklad z malířova vyhledávaného období 40. let představuje motiv hastrmana, oblíbené pohádkové postavy, k níž se Lada od konce 30. let často a rád vracel. Na přelomu let 1938 a 1939 dokonce vydal knihu s názvem Bubáci a hastrmani, kterou napsal v kontextu vlastního malířského díla. Vytvořil tak knihu, která zaujala jak dětského, tak dospělého čtenáře. Příhodám hastrmana Brčála, hastrmánka Pulce a na samotě žijícího bubáka Mulisáka Lada umně přizpůsoboval své ilustrace. Vodník nese po technické stránce malířův charakteristický rukopis, jejž můžeme nacházet v silných černých liniích, oblém tvarosloví jednotlivých elementů a zjednodušené barevné paletě, je zároveň i syntézou všech příznačných motivických detailů. Na obraze se tak nejen setkáváme s postavou osamělého vodníka, ale nalezneme zde i dobře známou starou vrbu či mnohokrát variovanou zříceninu hradu v pozadí. Pohádkově romantická scéna jako by se stávala autorovým osobním únikem do kouzelného mystického světa, na hony vzdáleného tomu reálnému. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.