Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 138 
Prodáno

Vojtěch Preissig

Skřítek

kvaš na papíře
kolem roku 1895
signováno
17 x 17 cm
Odhad: 40 000 Kč - 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Dosažená cena:
80 000 Kč

Výjev veskrze poetického nádechu představuje cennou ukázku rané tvorby Vojtěcha Preissiga. Dílo pochází velmi pravděpodobně z dob jeho studií na pražské Uměleckoprůmyslové škole, tedy ještě před umělcovým studijním pobytem v Paříži. V půvabné scéně předznamenávající Preissigův dlouhodobý zájem o pohádkovou tematiku můžeme sledovat formování autorova rukopisu, v němž se již tehdy projevoval osobitý přístup k viděné realitě. Skřítek s dlouhým sněhobílým plnovousem se zde s jistou tajemností a možná i škodolibostí usmívá, a na diváka tak působí jako esence čisté dětské imaginace. Kouzelný výjev je umocněn všudypřítomnou mrazivou atmosférou s větvemi stromů prohýbajícími se pod peřinou sněhu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. PhDr. R. Prahlem, CSc.