Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 136 
Prodáno

Mikuláš Medek

Růžový přízrak

komb. tech. (pero, lavírovaná tuš) na papíře
1967
signováno
53 x 34 cm
Odhad: 800 000 Kč - 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 650 000 Kč
Dosažená cena:
1 000 000 Kč
Jedinečná a svým tématem nesmírně vzácná kresba Mikuláše Medka je nádhernou ukázkou techniky, jež se v jeho tvorbě objevuje jen příležitostně. Většinou však skrze ni vyjadřoval svůj ambivalentní vztah ke světu, ironický a sarkastický současně. Ústředním motivem předkládané práce jsou dvě velké oči. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o abstraktní vyjádření hlavy, při bližším pohledu však rozeznáváme dvě ptačí hlavy, jež se do sebe zakusují ostrými zobáky. Před očima diváka tak vyvstává dramatická scéna mezi bojem a polibkem, jež vnáší do obrazu pohyb a napětí. Kompozičně a motivicky práce skvěle shrnuje veškerý autorův zájem druhé poloviny 60. let a navzdory tomu, že se jedná o kresbu, se tato práce bez zaváhání vyrovná kvalitě olejového obrazu. Od Medka ji získali švýcarští sběratelé Wallittovi. Eli Wallitt byl americký finančník, který po polovině 60. let začal spolu se svou ženou zaplňovat jejich vilu na předměstí Ženevy obrazy, mimo jiné právě těmi Medkovými. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. E. Kosákovou-Medkovou, historičkou umění a dcerou autora. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „Kresba je tak důmyslným spojením několika autorových stěžejních témat, jimiž se zabýval koncem šedesátých let. Prolnutí zdrojů z tvarové psychologie a osobního pojetí symbolu z ní činí jedinečnou výpověď o Medkově vnitřním světě. Důležité je, že pro kresby a ilustrace Medek nacházel vlastní pojetí, že na kresbách neopakoval rozvržení, která používal na obrazech, ale přistupoval k nim jako k autonomním dílům.“).