Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 129 
Prodáno

Oldřich Blažíček

Zimní podvečer v Kraskově

olej na plátně fixovaném na lepence
1910
signováno
25 x 39 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
210 000 Kč

Tato se spontánní živostí pojatá zimní imprese je vzácně se vyskytující ukázkou autorova raného díla. Malířský přednes je tu už zcela suverénní, nezapře Blažíčkův talent pro zachycení konkrétní nálady a prokazuje jeho schopnost navodit pocit skutečných povětrnostních podmínek, definovaných především silnou bouří bičující pole i stromy a nutící člověka k tomu, aby se důkladně zachumlal do svrchníku a pevněji se zapřel vůči poryvům větru. Sběratelskou hodnotu obrazu ještě potvrzuje jeho zařazení do monografie a soupisu díla PhDr. N. Blažíčkové-Horové a PhDr. E. Havlové (kat. č. 15).