Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 120 
Prodáno

Josef Lada

Nebezpečná jízda

komb. tech. (tuš, akvarel) na papíře
20. léta 20. století
signováno
23.5 x 20 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
410 000 Kč

Vtipně podaná kresba je vynikající ukázkou Ladova charakteristického výtvarného stylu. Tento oblíbený umělec, jehož tvorbu si mnohé generace spojují s vizualitou dětství, tradic a venkova, dokázal své práce prodchnout typickou milou atmosférou a vřelým lidovým výrazem, jak ostatně dokládá i tato kresba. S nadsázkou tvořené dílo vzniklo patrně jako ilustrace k dobové humoristické povídce či pohádce a kombinuje v sobě celou řadu motivů, jež jsou pro Ladovu práci typické. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.