Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 110 
Prodáno

Josef Navrátil

Skála

olej na lepence
30. – 40. léta 19. století
nesignováno
11.5 x 14 cm
Odhad: 50 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Dosažená cena:
100 000 Kč

Tato komorní práce pochází z palety nebývale agilního malíře, restaurátora a jednoho ze zásadních hybatelů a typických představitelů kulturního života doby biedermeieru. Zvolený námět, drobná přírodní momentka komprimující lehkost technického provedení a velmi svěží světelnou režii, prezentuje mj. jeden ze zásadních dobových fenoménů spočívající ve vytváření druhé vývojové linie umění, která byla simultánní s tou akademickou, oficiální. Lokace zvoleného motivu není sice přesně určena, je však velmi pravděpodobné, že tento olej kapesních rozměrů vznikl v pražském plenéru, snad v údolí Divoké Šárky. Dílo pochází z významné pražské sbírky a bylo publikováno a reprodukováno v odborné literatuře (D. Slonim: Josef Navrátil, Repetitorium historie života a díla, Praha 2011, kat. č. 50, zde podrobné údaje o provenienci). Dále bylo vystaveno na autorově výstavě v Rudolfinu (Josef Navrátil, 1909, kat. č. 93). Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.