Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 98 
Item
Prodáno

František Kaván

Za ranní mlhy

olej na lepence
kolem roku 1920
signováno
39.5 x 50.5 cm
Odhad: 40 000 Kč - 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Kladívková cena:
110 000 Kč

Lyrický, impresivně laděný realismus, jímž se představovaná malba honosí, má v díle Františka Kavána čestné místo, obzvláště pak artikulovaný prostřednictvím zimních motivů, které známe hlavně z děl inspirovaných pitoreskní přírodou v okolí Vítanova. Integrální součástí každé jeho práce, tuto samozřejmě nevyjímaje, bylo citlivé vyjádření konkrétní nálady, jíž celoživotně vyšíval své krajiny. Kaván, výjimečně citlivý tvůrce zimních motivů, zde opět potvrdil názor malíře Ferdinanda Engelmüllera, jenž si jeho zimních nálad obzvláště cenil. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.