Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 94 
Item
Prodáno

Ota Janeček

Dívka a pták

olej na lepence
1983
signováno
30 x 30 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
330 000 Kč

Lyricky laděná malba Dívka a pták představuje reprezentativní práci vynikajícího a již za svého života uznávaného výtvarníka, malíře, grafika, sochaře a ilustrátora Oty Janečka. Pohádkově, až snově působící výjev polibku dívky s bílou holubicí nás nenechá na pochybách, o jaké období malířovy tvorby se jedná. Jsou to právě raná 80. léta, tedy závěrečné období malířovy tvorby, kdy se Janeček znovu navrací ke svému oblíbenému motivu ptáčků. Navzdory této tematicky absolutně charakteristické volbě motivu se však Janeček rozhodl pro zcela nezvyklý formálně-výrazový přednes. Na rozdíl od staromistrovského, až klasického zpracování většiny podobně tematicky laděných děl z tohoto období představuje Dívka a pták malířův návrat ke kořenům lyrického kubismu, který zněl jeho tvorbou v období předválečném. Práce je uvedena v autorově soupise díla pod stejnojmenným názvem a číslem 9661. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Ing. T. Janečkem, autorovým synem.