Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 87 
Item
Prodáno

Václav Radimský

Pohled na Saint-Étienne-sous-Bailleul poblíž Giverny

olej na plátně
1911
signováno
54 x 73 cm
Odhad: 1 800 000 Kč - 2 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
Dosažená cena:
2 000 000 Kč

Působivá ukázka díla jednoho z nejvýznamnějších českých krajinářů vycházejícího svými kořeny přímo z francouzského impresionismu představuje pozoruhodnou momentku zachycenou s plenérovou svižností. Její kompozičně silná výstavba vyvolává v divákovi dojem přítomnosti na konkrétním místě v konkrétní čas. S nezměrnou pílí, pomocí náročné impresivní techniky jednotlivých krátkých tahů, se zde Radimskému podařilo s brilancí a švihem vystihnout vnitřní rozechvělost každého centimetru čtverečního pomalovaného plátna. Poučen francouzskými vzory, dbal i na věrné pojetí vzdušné atmosféry, která se tu stává takřka hmatatelnou. Mimoto nezapomněl ani na světlo, jež nejen díky vhodně použitému podkladu, ale i rafinovanému kladení barev umožňuje malbě, aby se rozzářila. Nespornými kvalitami si tak tato práce nezadá s nejlepšími dobovými vzory, bezpochyby zaslouží pozornost každého opravdového milovníka umění a patřilo by jí čestné místo v jakékoliv významné sbírce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.