Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 74 
Prodáno

Adolf Chwala

Nokturno

olej na plátně
80. léta 19. století
signováno
31.5 x 56 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
500 000 Kč

Představované Chwalovo plátno s lakonickým a všeříkajícím názvem Nokturno patří k autorovým mistrovským pracím, kde odraz světla od měsíce s magickou působivostí spájí všechny krajinné prvky v jednom harmonickém celku, jenž je navíc prodchnut působivou náladou. Z výstav, na kterých tento česko-rakouský malíř své obrazy prezentoval, je zřejmé, že právě noční výjevy, speciálně v jeho podání, bývaly mezi sběrateli vyhledávaným artiklem; Chwala měl ve své době dokonce pověst specialisty na tento konkrétní žánr. Předkládaná noční scenérie zahalená do přívětivě měkkého světla spojuje v jeden celek široký panoramatický prospekt a mohutná pobřežní skaliska s drobnými, až titěrnými důkazy lidské vezdejší činnosti – jedná se o ryze romantizující postup pracující s hyperbolou vzájemných kontrastů mezi přírodou a člověkem. Dílo pochází z kvalitní moravské sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.