Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 70 
Item
Prodáno

August Bedřich Piepenhagen

Zimní krajina

olej na lepence
50. – 60. léta 19. století
nesignováno
19.5 x 26 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
85 000 Kč

Pozoruhodné Piepenhagenovo dílo ilustrující mezní barevnou redukci jeho zralé tvorby představuje autorův oblíbený námět zimní krajiny doplněné sáňkujícími či bruslícími postavami, kterými se mohl inspirovat u holandských mistrů 17. a 18. století. Jedná se o scénu zcela nekonfliktní, odpovídající požadavkům širších vrstev tehdejší měšťanské společnosti. Olejem zde dokázal navodit dojem jiné jeho oblíbené techniky, malby asfaltem, jejíž výtvarné vyznění je představované kompozici velice blízké. Hodnotu díla potvrzuje i jeho zařazení na výstavu Zima v české výtvarné kultuře od minulosti k přítomnosti (České muzeum výtvarných umění v Praze: 16. 12. 2004 – 20. 2. 2005; Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, březen–duben 2005) a reprodukování v jejím katalogu; dále pak publikování a reprodukování v katalogu sbírek Muzea umění Olomouc (M. Mžyková a kol.: Olomoucká obrazárna. IV., Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek, Olomouc, 2016, str. 238–239). Dílo bylo po roce 1945 zakoupeno od brněnského starožitníka K. Dittricha, po roce 1958 bylo deponováno v Muzeu umění Olomouc, roku 1993 bylo navráceno dědicům původního majitele, následně až doposud zapůjčeno do Muzea umění Olomouc. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. R. Prahlem, CSc.