Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 63 
Item
Prodáno

Vincenc Beneš

Pražská tramvaj

olej na plátně
kolem roku 1930
signováno
74 x 101 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
330 000 Kč

Svým námětem vzácné plátno významného malíře Vincence Beneše je okouzlující, velmi působivou ukázkou jeho zájmu o pražské scenérie. Beneš svou tvorbu tematicky propojil hlavně s krajinnými výjevy a květinovými či ovocnými zátišími, v jejichž zobrazení dosáhl značného mistrovství. Svůj charakteristický přednes později redukoval hlavně v použití barev a začal zpracovávat i jiná témata. Tentokrát zde zachytil periferní oblast Prahy, která je svým charakterem bližší snad spíše venkovu, ale velkoměsto do ní jako symbol modernosti zavádí po kolejích červenou tramvaj. Ta svou jasně červenou barvou prozařuje zimní atmosféru krajiny s usedlostí. Tikavý štětcový rukopis a snaha zachytit smyslový prožitek dokládá autorovu celoživotní fascinaci impresionisty, kteří jej oslnili již během jeho první návštěvy Paříže, a nesmazatelně se propsali do jeho uměleckého projevu. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. B. Ropkovou, Ph.D., v jejímž připravovaném soupise bude obraz uveden.