Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 61 
Prodáno

Vladimír Houdek

Poprvé

olej na plátně
2010
signováno
220 x 170 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
360 000 Kč
Monumentální plátno Poprvé představuje vzácně se vyskytující rané dílo Vladimíra Houdka, pocházející z roku 2010, tedy z období, kdy se stal vítězem 4. ročníku Ceny kritiky pro mladou malbu, a ještě nevěděl, že za dva roky se stane i laureátem jednoho z nejdůležitějších ocenění současných českých mladých umělců, Ceny Jindřicha Chalupeckého. Již v tomto období můžeme vidět, kam bude Houdkův výraz směřovat. Navzdory tomu, že se ještě jedná o zobrazivou a figurální malbu, velká část plochy plátna je již abstrahovaná, a dokonce vykazuje stopy práce s barvou jako s hmotou. Také formální projev vykazuje určitou inspiraci koláží. Právě ta, a také retrospektivní odkazy k velikánům modernistické avantgardy, zejména pak dadaismu, se stane později Houdkovým denním chlebem při konstrukci jeho charakteristických abstrahovaně symbolistních děl. Pro tento specifický postup tvorby, archivně čerpající z modernistické minulosti a zároveň aktivně zkoumající vlastní médium, ho porota CJCH nazvala „konstruktérem budoucnosti“. Dílo je publikováno v online databázi Artlist, vytvářené kurátory a kunsthistoriky sledujícími vývoj současného českého výtvarného umění.