Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 56 
Item
Prodáno

Otakar Kubín

Kytice

olej na dřevěné desce
kolem roku 1930
signováno
37 x 45 cm
Odhad: 250 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Dosažená cena:
220 000 Kč
Harmonická a mimořádně kultivovaná práce solitéra české modernistické generace Otakara Kubína se opírá o autorův nevšední zájem o přírodu, k níž se celoživotně obracel s touhou po nalezení rovnováhy a stability. Ať už se jednalo o jeho ranou, expresivně exaltovanou, nebo pozdější, neoklasicistní podobu promluvy, pokaždé ho matička Země oslovovala svou nevyčerpatelnou zásobou inspirace a životní síly. Nebyly to jen krajinné scenérie, ve kterých Kubín rozvíjel svůj vztah k přírodě. Od 20. let se mu nosným tématem stala i květinová zátiší, jež si obstarával ve svém nejbližším okolí; povětšinou tedy v prostředí podmanivé Provence, kde nalézal útočiště v nevlídných chladných měsících. Kompozičně vyvážené plátno s centrálním výjevem kytice v porcelánové váze vyvolává dojem určité stálosti a nečasovosti. Kontrast teplých a studených barevných odstínů modeluje prostorovost květiny, která se ještě více prohlubuje na neutrálním prosvětleném pozadí. Kytice pochází z období autorova osobního rozpracování inspirace francouzským neoklasicismem ve 30. letech a je dokladem malířova pochopení krásy i pomíjivosti života. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a PhDr. K Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „ Posuzovaný obraz Kytice je velmi zdařilým a vyzrálým dílem autora, který do tematiky zátiší vnesl mimořádně bohatý vklad zcela osobitého pojetí, jež je výrazem jeho senzibility, ušlechtilosti, jemnosti a velké kultury výrazu. Na obrazové ploše se květiny, „krásky přírody“, geniálně snoubí s kreativním a promyšleným zásahem umělcovy ruky. “).