Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 54 
Prodáno

Bohumír Matal

Abstraktní kompozice

olej na dřevěné desce
1962
signováno
25.5 x 29.5 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
65 000 Kč

Subtilní, o to však výraznější a vzácnější práce významného českého umělce Bohumíra Matala Abstraktní kompozice představuje ojedinělou polohu umělcovy tvorby, pocházející z krátkého intermezza 60. let. Právě v tomto období se v Matalově tvorbě objevuje experiment jak s expresivní, tak se surreálně, až abstraktně laděnou polohou výtvarného projevu. Zde dokonce malba dosahuje abstraktně expresionistických kvalit, což je vzácné nejen u Matala, ale v kontextu celé české tvorby tohoto období. Hutné a plasticky vystupující nánosy oranžovožluté barvy vystupují z temně modrého, až lazurního a geometricky pojednaného pozadí. Při konzultacích posouzeno Mgr. et Mgr. M. Mrázovou a prof. J. Zeminou.