Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 45 
Prodáno

Theodor Pištěk

Věže

olej na plátně
1960
signováno
78.5 x 63.5 cm
Odhad: 300 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
600 000 Kč

Expresivně pojaté dílo Věže představuje naprosto raritně se vyskytující ukázku rané, ještě předinformelní tvorby všestranně nadaného umělce a především malíře Theodora Pištěka. Jedná se o plátno, které bylo vytvořeno speciálně pro film Františka Vláčila Holubice z roku 1960. Těsně po dokončení studia na pražské Akademii se Theodor Pištěk v roce 1959 ocitá ve Filmovém studiu Barrandov, aby se stal výtvarným supervizorem a kostýmním návrhářem Vláčilova výše zmíněného filmu. Obraz byl namalován jako artefakt do ateliéru umělce, kterého ve filmu ztvárnil Václav Irmanov. Plátno je vyvedené v expresionisticko-kubistické výtvarné mluvě, která byla tenkrát oficiálně tolerovaným trendem, a zrcadlí se v něm Pištěkův nesmírný cit pro výraz a tlumený rejstřík barevného koloritu. Pištěk nebyl jediným umělcem, který pracoval na výtvarném zpracování filmu Holubice, podílel se na něm například i jeho přítel a kolega Jan Koblasa, který pro filmovou scénografii ateliéru umělce vytvořil sochu malého chlapce. Obraz Věže představuje raritní a exkluzivní Pištěkovo rané dílo, které v sobě nese něco z obou autorových uměleckých světů, malířského i filmového. Dílo bude reprodukováno v připravované autorově monografii. Při konzultacích posouzeno T. Pištěkem, autorem obrazu, a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.