Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 34 
Prodáno

Ferdinand Lepié

Jezerní krajina

olej na plátně
1854
signováno
51 x 73 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Dosažená cena:
170 000 Kč

Monumentální práce Ferdinanda Lepiého, původem rakouského malíře, žáka pražské Akademie a učitele kreslení ve Strahovském klášteře, zobrazuje fantaskní scenérii vyznačující se mimořádným smyslem pro znázornění obrazové hloubky a detailní popisností. Kopcovitá krajina, skrze niž se klikatí široké říční rameno s četnými zákruty, je protkána smyšlenou romantizující sestavou středověkých hradů a ruin, jimž dominuje gotická katedrála obklopená hrázděnými domy pojatými s autorovým příznačným důrazem na precizně vykreslenou architekturu. Za povšimnutí stojí také dva parníky křižující říční hladinu, jenž v archaicky pojaté krajině působí jako dynamický element moderní civilizace. Ačkoliv se jedná o typ ideálně komponované malby, jednotlivé motivy nepochybně vycházejí z autorovy bohaté zrakové zkušenosti. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.