Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 22 
Item
Prodáno

Otakar Nejedlý

Z Českého ráje

olej na plátně
30. léta 20. století
signováno
70 x 101 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
200 000 Kč

Vyzrálá, monumentálně působící práce vytvořená Otakarem Nejedlým, rozeným krajinářem, který přírodu znal ve všech jejích podobách a obměnách, představuje působivý záběr a zároveň je výbornou ukázkou malířovy niterné lásky k malebnému okolí Českého ráje, kam během svých toulek nejednou zavítal. Tento panoramatický pohled na skály můžeme zařadit do realistického proudu české krajinomalby s autorovým výrazným sklonem k expresi, doplněným o vysoce kultivovaný rukopis. Charakter daného místa naprosto mistrovsky umocňují paprsky podvečerního slunce, které osvětlují okolní skály i vegetaci v romanticky teplých tónech, z nichž sálá spontaneita a energie a které scenérii propůjčují dojem velkoleposti a heroičnosti vyvěrající z tradic 19. století. Nejedlého silný výtvarný názor tak výrazně přepisuje pouhý optický vjem z krajiny do sugestivní výtvarné výpovědi s lyrickým, až baladickým přesahem, čemuž dopomáhá i zvolený námět pískovcového skalního města, které svými tajemnými zákoutími, tichými uzavřenými údolími i temnými zalesněnými hřebeny inspirovalo celé zástupy malířů od Aloise Bubáka až po Josefa Jíru. Kvalitní autorská adjustace. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.