Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 20 
Prodáno

Olbram Zoubek

Eva (Koré)

bronz
1982
nesignováno
210 cm
Odhad: 1 000 000 Kč - 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Dosažená cena:
1 500 000 Kč

Působivá bronzová práce z autorových nejlepších let je vynikajícím zástupcem tvorby Olbrama Zoubka, jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů patřícího k silné generaci, jež nastoupila po druhé světové válce, který se významným způsobem zasloužil o rozvoj moderní plastiky a svými instalacemi kultivoval veřejný prostor na mnoha místech republiky. Umělec se pro svoji nepohodlnost režimu zařadil k jádru tehdejší opozice, po absolutoriu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Wagnera se uchýlil k restaurování historických soch a sgrafit, a nalezli bychom ho i mezi účastníky undergroundových akcí. Plastice se ovšem věnoval i nadále a stala se, stejně jako zájem o klasické antické umění, jeho celoživotní láskou. Ve svém projevu dospěl Zoubek k charakteristickému výrazu, jenž stojí na velmi expresivní, až haptické práci s hmotou a subtilním, protaženém vyznění jednotlivých figur, které jeho repertoáru dominují. Eva (Koré) je dílem z počátku 80. let, ve kterém se začínají s jistou naléhavostí všechny tyto prvky projevovat. Zvýrazněné působivosti je v práci dosaženo i díky nadživotnímu měřítku, které i tak vyzařuje neobyčejnou křehkost a plně odpovídá nelehké atmosféře doby vzniku. Stejně tak námět může odkazovat jak ke starořeckému motivu koré, stojící nahé dívky v plné síle, tak i k Evě, Bohem stvořené z Adamova žebra, či k faktu, že ve stejném roce se výtvarníkovi narodila dcera téhož jména. Plastika je uvedena v soupisu Zoubkova díla (J. Kapusta: Olbram Zoubek, Brno 1996, č. 531). Pochází z kvalitní zahraniční sbírky. Při konzultacích posouzeno Nadačním fondem Kmentová Zoubek a PhDr. P. Bregantovou, autorovou dcerou.