Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 17 
Item
Prodáno

Josef Holub

Podzimní jitro

olej na plátně
1890
signováno
66 x 50 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
140 000 Kč

Vzácná práce jednoho ze zakladatelů české realistické školy ve zcela autentickém stavu reprezentuje sběratelsky atraktivní polohu zásadního zástupce Mařákovy školy Josefa Holuba. Malíř tu, zcela ve shodě s odkazem svého učitele, pečlivou štětcovou technikou zachytil krajinný záběr, jehož plocha mu umožnila s velkým umem předvést všechny podstatné krajinářské finesy a základní úkoly – vypořádal se zde se všemi druhy povrchů, konstrukcí a hloubkou prostoru, zcela věrně zachyceným listovím, živě pojatým nebem a v neposlední řadě i se zachycením konkrétní atmosféry. Zvláště toto plátno ilustrativně prokazuje, jak silný odkaz zanechal Julius Mařák právě v Holubově díle – realismus, dokonalá štětcová technika i konkrétní nálada zde svědčí o tom, jak inspirativní, ba dokonce určující mohla být učitelova poctivost i pro novou generaci jeho následovníků. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.