Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 11 
Item
Prodáno

František Zdeněk Eberl

Berthe ve fialové blůzce I

olej na plátně
1926
signováno
55 x 46 cm
Odhad: 130 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
210 000 Kč

Drobná, velmi křehce pojatá malba je výbornou prací talentovaného českého rodáka, jemuž se domovem stala pulzující metropole umění Paříž, kam odcestoval v roce 1911 po zkušenostech s konzervativním prostředím jak pražské, tak posléze mnichovské Akademie. Ve Francii, která mu nabízela dostatečnou tvůrčí svobodu, navázal mnohá přátelství, a jeho jméno je tak často uváděno ve spojitosti s takovými osobnostmi, jakými byli například Pablo Picasso či Amedeo Modigliani. Drobné plátno zobrazuje portrét neznámé dívky, jejíž něžné tvary jsou doslova modelovány pastózními nánosy barevných vrstev. Právě blízký kontakt s druhým jmenovaným je více než patrný v autorově rukopisu, umírněné a v teplých tónech laděné barevnosti, a zvláště pak ve vyprázdněném pohledu této mladé dívky, která ve velmi uvolněné póze s rukama založenýma na opěradle židle a pohledem směřujícím pryč z plátna pózuje malíři. V soupise autorova díla, jejž sestavil vídeňský obchodník s uměním Gerald Weinpolter s Miriam Fosterovou, je obraz uveden pod číslem G231. Při konzultacích posouzeno doc. PhDr. M. Rakušanovou, Ph.D., a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.