Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 17
Prodáno

Max Švabinský

Podobizna T. G. Masaryka

štetcová kresba tuší lavírovaná bělobou na papíře
před rokem 1921
signováno
38 x 30 cm
Odhad: 15 000 Kč - 20 000 Kč
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Dosažená cena:
41 000 Kč
štětcová kresba tuší lavírovaná bělobou na papíře, před rokem 1921, sign. PD, 38 × 30 cm, rám, pasparta, zaskl.
Dílo je prezentováno ve zdobném Eckově rámu.