Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 184 
Item
Prodáno

Joža Uprka (1861–1940)

Pobožnost v kostele

olej na plátně
1890
signováno vpravo dole
59 × 41 cm
rámováno
Odhad: 300 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Kladívková cena:
550 000 Kč

Joža Uprka, označovaný epitetem malíř Moravského Slovácka, je autorem, jehož dílo již za jeho života vstoupilo do obecného povědomí a stalo se známým širší veřejnosti pro svou univerzální sdělnost i estetiku. Za více jak padesát let pilné práce za sebou zanechal řadu artefaktů zdobících veřejné i soukromé sbírky a i dnes se o něj odborná i sběratelská obec živě zajímají. Asi nejznámější výtvarnou polohou Uprkova díla jsou vícefigurální kompozice či jednotlivé figurální krojované studie, v nichž s etnografickým smyslem pro detail zachycoval momenty ze slavností, poutí a významných úběžníků ze života místního obyvatelstva. Uprkova Pobožnost v kostele je však prací z více důvodů výjimečnou. Jedná se v prvé řadě o jednu z nejranějších olejomaleb, které jsou od něj známy, a tvoří tak vzácný důkaz cizelace jeho výtvarného projevu a technických schopností – variantu provedl i technikou akvarelu (H. Musilová: Joža Uprka, 1861–1940, Evropan slováckého venkova, Praha 2011, str. 213). Dále toto dílo můžeme spojit se vzpomínkou autorovy dcery Boženy Novákové-Uprkové (Besedy s Jožou Uprkou, Strážnice 1996, str. 83), kde nejen zmiňuje, že se tímto námětem zabýval, ale také nám ho přesně datuje. Jedná se navíc o výjev z interiéru, který u Uprky později nahradily scény zasazené spíše pod širé nebe. V neposlední řadě je zajímavý i samotný námět a jeho pojetí – jak vyplývá z názvu, jedná se o momentku z probíhající mše, jejíž průběh vyznívá spíše anekdoticky. Většina mládeže, dle krojů pravděpodobně z Blatnice, spořádaně klečí nebo si čte z Bible či zpěvníku pod dohledem dozorčího (tzv. pokmasáka, jak se mu místně říkalo), jehož model se vyskytuje i na dalších Uprkových malbách. Dva hoši v popředí jsou však zaujati něčím zcela jiným – svými kloboučky, jejich výzdobou a atributy, květy a především kosárkem, tedy pírkem. Nejen na základě výše uvedeného, ale i kvůli vzácnému výskytu takto raných autorových prací na trhu s uměním lze toto plátno označit za výjimečnou sběratelskou příležitost. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a MgA. J. Benedíkem. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.

Loading...