Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 129 
Item
Prodáno

Stanislav Lolek (1873–1936)

Krajina s říčkou

olej na plátně
1898
signováno vlevo dole
68 × 93 cm
Odhad: 400 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Kladívková cena:
800 000 Kč

Stanislav Lolek, širší veřejnosti znám především jako ilustrátor Lišky Bystroušky od spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, byl celoživotně nadšeným nimrodem (odtud jeho zájem o ilustraci tohoto příběhu), ovšem jeho hlavní činností byla malba, které se vyučil na pražské Akademii u Julia Mařáka a Rudolfa von Ottenfeld. Lolek do Mařákova ateliéru nastoupil v roce 1895 ve svých dvaadvaceti letech, aby u něj strávil čtyři roky. Společně s ostatními spolužáky se též účastnil exkurzí na Okoř a do Lochovic – studia završil roku 1901 s výborným prospěchem. Jak poznamenal sám malíř k létům stráveným na Akademii: „Tyto roky byly z mých nejkrásnějších… Vrhl jsem se do malování s vášní…“ Představované dílo zachycuje říční krajinu v období vrcholícího léta, což kromě ostrých poledních paprsků a horka sálajícího z obrazové plochy naznačují i obnažující se oblázky na břehu a pokleslá hladina říčky. Lolek, tehdy pětadvacetiletý, dosud frekventant Mařákova ateliéru, pojednal krajinu ve vytříbeném podání na samé hraně realismu a impresionismu. Takto raná autorova práce je velkou vzácností a potvrzuje mj. fakt, že v době Mařákova působení na pražské Akademii tvořil jeho ateliér koherentní celek, jenž byl sice složený z výrazných individualit, které si později dokázaly najít osobitý výtvarný názor, ovšem jejich východiska a umělecký výraz si byly na konci století v řadě případů až překvapivě blízké. Krajina s říčkou – pravděpodobně Litavkou, protékající právě výše zmíněnými Lochovicemi – tak patří nejen mezi vzácné Lolkovy artefakty galerijní úrovně, ale prezentuje i fenomén Mařákovy školy v nejjasnějších barvách. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.

Loading...