Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 126 
Item
Prodáno

Otakar Nejedlý (1883–1957)

Cejlonský prales

olej na kartonu
kolem roku 1910
signováno vpravo dole
25 × 29 cm
rámováno
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
300 000 Kč
Malba s názvem Cejlonský prales je barevnou vzpomínkou na Nejedlého dobrodružné putování po krajinách jižní Asie a znamenitým reprezentantem autorova nejvíce ceněného cejlonského období. Společně s malířem Jaroslavem Hněvkovským se do Tichomoří vydal v roce 1909 a strávil zde deset měsíců studiem divočiny a pozorováním exotické krajiny. Tato cesta znamenala pro Nejedlého zásadní zlom v jeho umělecké tvorbě. Onemocnění malárií ho naneštěstí donutilo vrátit se v roce 1911 do domoviny, kde zpracovával svoje zážitky do maleb. Tato díla se vyznačují výraznou pestrostí a dekorativním pojetím. Předložený výjev zachycující bujný tropický prales je dokladem silného působení exotického světa Cejlonu na Nejedlého, manifestovaného zde proměnou barevné palety i výtvarného rukopisu. Barvité zpracování obrazu se vymyká tendencím českého malířství tehdejší doby a pevně autora zasazuje do světa moderní malby. Je v něm patrná znalost fauvismu, ale i respektování tradic francouzského neoimpresionismu. Pestrý kolorit, demonstrovaný hlavně na ústředním motivu letícího zářivě modrého exotického ptáka, dokládá Nejedlého fascinaci novou barevností, světelností a atmosférou tohoto čerstvě nalezeného ráje. Transformace výrazového projevu je také zjevná v expresivně, až pointilisticky vyjádřené rozmanitosti a živosti místní flóry, kterou malíř vnímal více jako ornament než hmatatelný svět. Dílo pochází z významné pražské prvorepublikové sbírky. Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Hlavním důvodem jejich po všech stránkách náročné cesty byla malba. Té podřizovali směry svého putování. Při všech útrapách a překážkách, které život v tropech přinášel, neúnavně tvořili. Malá plátýnka či kartonky, které k malbě využívali, umožňovaly bezprostřední zaznamenávání dojmů a byly lehké na transport. ‚Tak přinášeli jsme domů směsici pestrých karton….,‘ vzpomínal Nejedlý později na tvůrčí ‚žeň‘ z tohoto pro něj klíčového pobytu, rozšiřovanou ještě po návratu. […]“).
Loading...