Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 119 
Item
Prodáno

Antonín Weiss (1801–1851)

Květinové zátiší

olej na plátně
druhá polovina 30. let 19. století
signováno vlevo dole
27 × 35 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
220 000 Kč

Antonín Weiss, narozený ve Falknově při úpatí Šluknovského výběžku, byl malířem a litografem, jenž ještě jako mladý sklářský dělník odešel do Amsterodamu. Zde se již plně přiklonil k výtvarnu a studoval na tamní Královské akademii výtvarných umění u profesora Augustina Daiwaille, jenž zde působil mezi lety 1820–1826, a Weiss tu tak musel být zapsán pravděpodobně právě v tomto období. Svá studia si doplnil i dalšími zahraničními cestami, ze kterých se zpět do Čech vrátil roku 1845 a kupř. v rodném Falknově pracoval na církevních zakázkách. V návaznosti na zmíněné cesty absolvované kolem poloviny třicátých let vydal soubor litografií se studiemi květin a ovoce. Představované Květinové zátiší nejspíše souvisí právě s tímto souborem, a vzniklo tak patrně na přelomu třicátých a čtyřicátých let v době umělcova amsterodamského pobytu. Toto zátiší svědčí o autorově jisté ruce, zkušenostech a vpravdě grafické preciznosti, kterou zde přetavil v různorodou záplavu řezaných květin. Jeho práce s barvou i morfologií každého okvětí má nejen vysokou botanickou výpovědní hodnotu, ale též nezpochybnitelnou estetickou úroveň. Na českém aukčním trhu se jedná o velkou vzácnost, neboť se podobná Weissova díla nacházejí především v belgických a holandských soukromých sbírkách. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.

Loading...