Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 107 
Item
Prodáno

Josef Čapek (1887–1945)

Děti u domu

olej na plátně
1931
signováno vpravo nahoře
32 × 45 cm
Odhad: 5 000 000 Kč - 8 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 4 000 000 Kč
Kladívková cena:
8 300 000 Kč

Tato vysoce sugestivní práce je nesena v autorově nezaměnitelném rukopise a osobité estetice, plně vystihující Čapkův optimistický pohled na svět inspirovaný jeho celoživotně oblíbeným tématem, úzce umělecky spjatým s bratrem Karlem. Malířsky tradičně bravurním způsobem zpracovaná vrcholně avantgardní malba velice jemně navazuje na kořeny tradiční české krajinářské školy a dokládá Čapkovo okouzlení dětským světem, překypujícím radostnou harmonií a křehkým bytím. Hemžící se dětské postavičky navíc akcentují čistotu malířského projevu, jenž se projevuje nejen v tématu, ale i v úzkém koloristickém spektru základních modří a červení a redukovaným tvarem, konturovaným uzavřeností tělesné formy. Poetický, vysoce sugestivní obraz díky autorově typické výtvarné genialitě vyznívá ve všech ohledech velice působivě, intimně, až lyricky a může být směle ozdobou jakékoliv evropské sbírky. Jeho hodnotu zvyšuje mnohonásobné zařazení na autorovy výstavy (Členská výstava Umělecké besedy, Praha 1932, kat. č. 11; Josef Čapek In memoriam, Umělecká beseda, Praha 1945; Josef Čapek, Slovanský ostrov v Praze, kat. č. 136; Josef Čapek a děti, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Galerie umění Karlovy Vary, 1988, kat. č. 138; Dětské motivy v díle Josefa Čapka, České muzeum výtvarného umění v Praze, 1996, str. 52, bez kat. č.), reprodukování v soupise díla (P. Pečinková: Pracoval jsem mnoho – soupis výtvarného díla Josefa Čapka III, Humpolec 2023, str. 589, kat. č. III/318) a v katalogu výstavy Josef Čapek: In memoriam (Slovanský ostrov v Praze, 22. 9. 1945 – 31. 10. 1946). Zásadní je také provenience z majetku autora se štítkem Olgy Scheinpflugové na rubu obrazu. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.

Loading...