Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 80 
Item
Prodáno

František Kaván (1866–1941)

Dříví na pasece

olej na lepence
kolem roku 1903
signováno vpravo dole
25 × 35 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Kladívková cena:
110 000 Kč
Krajina s označením Dříví na pasece pocházející z palety Františka Kavána zobrazuje v jeho charakteristickém rukopise prostý, leč vizuálně nezvyklý výjev. Namalována byla v jednom z autorových nejšťastnějších tvůrčích období, kdy působil v městečku Železnice u Jičína, jehož okolí zachycoval s citlivostí k přírodě a jejím krásám. Kaván – ať už záměrně, nebo mimoděk – po celý život vyhledával taková zákoutí a motivy, jež na první pohled nesly jistou neokázalost, bez velkých příběhů zprostředkovaných člověkem nebo nějakým spektakulárním přírodním monumentem; jednalo se tak zpravidla o zcela obyčejná místa bez jakýchkoliv rušivých elementů, jejichž atmosféru by nepochybně každý, kdo obraz pozoruje, rád prožil na vlastní kůži. Podobně prostým výsekem přírody je i představovaný obraz, na kterém volné prostranství protíná řada holých útlých kmenů. Jedná se o motiv v Kavánově díle vzácný, který se objevil jen na několika málo malbách právě ze železnického období. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.
Loading...