Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 77 
Item
Prodáno

Jan Zrzavý (1890–1977)

Červánky v Le Fret

komb. tech. (tempera, tužka) na lepence
1961
signováno vpravo dole
21 × 40 cm
Odhad: 3 000 000 Kč - 5 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč
Kladívková cena:
2 600 000 Kč
Bretaň byla Janu Zrzavému dlouhodobým, téměř doživotním inspiračním zdrojem, k němuž se stále ve vzpomínkách navracel a čerpal z něj mnohé podněty i ve své pozdější tvorbě let padesátých a počátku let šedesátých, kdy nabral nový dech. I tato snově působící marína pochází z místa, které Zrzavý sám označoval za „objev svého života“ či „zem zaslíbenou“, a zpřítomňuje a zintenzivňuje jeho šťastný pobyt zde, přestože ji vytvořil již v Čechách, v době, kdy prožíval své největší umělecké úspěchy a těšil se přízni sběratelů i širší veřejnosti. Můžeme ji zároveň chápat i jako Zrzavého úctyhodné loučení s krajinou, která pro něj tolik znamenala. Zrzavý často opakované motivy dokázal nasvítit vždy jiným způsobem a vetknout jim novou podobu, a to jak v souvislosti s technikou malby, tak s barevným pojetím nebo hrou obrysů a stínů, jak ostatně naznačuje i předložená práce, v níž dosáhl mnohem ucelenějšího výrazu ve vystižení magické atmosféry místa než v dílech předchozích let. Malíř zvolil klidnou scenérii přístavu s kamenným molem, které mu poskytlo prostor pro vyváženou harmonickou kompozici s ubíhající perspektivou. V prosté, krajně zjednodušené scéně se zaměřil na okamžik odlivu moře, ve kterém se lodě nacházejí prakticky na souši a jejich boky neomývají slané vody Atlantiku, tak jako na mnoha jeho jiných dílech. Žulové domky vystupující z kraje obrazu vytvářejí pozoruhodnou baladickou náladu plnou dávných tajemství a všudypřítomné keltské historie, a zosobňují tak ikonické místo, které je dnes turisty tolik vyhledávané. V horizontálním pásu mola Zrzavý chvějivým rukopisem jemných drobných tahů dokázal navodit atmosféru romantického večera a zároveň vlnění příboje, který jednou nastane. Tempeře předcházela jednoduchá kresba, která byla reprodukována pod názvem Camaret (tužka na papíře, 10 × 15 cm) v katalogu Galerie v Havlíčkově Brodě z roku 1967 (Jan Zrzavý, Obrazy a kresby z let 1962–1966, obr. 9). Na rubu se nachází autorův přípis s věnováním. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Tempera je výrazem Zrzavého malířského mistrovství: kombinace základních barev (žlutý trup loďky, modrá vodní hladiny, červená oblohy) a odstínů šedi (domy a molo) představuje jeden z jeho nosných motivů. Práce ukazuje, jak pro Zrzavého byla vzpomínka na Le Fret živá, že jí dokázal dát pokaždé ojedinělou zrakovou podobu. […]“).
Loading...