Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 45  –  Aukční den 90 Galerie KODL  (26. 11. 2023)
Item
Prodáno

Josef Lada
(1887–1957)

Vánoce

komb. tech. (tuš, akvarel, běloba) na kartonu
1940
signováno vlevo dole
52 × 43 cm
rámováno, pasparta
Odhad: 2 000 000 Kč - 4 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Kladívková cena:
3 700 000 KčEUR
Ladovo výjimečné dílo z počátku jeho výtvarné zralosti oplývá poetickou atmosférou, jakou dokáží vykouzlit snad jen české Vánoce, a nostalgicky nás zavádí do nejkrásnějších vzpomínek na naše dětství. Tento motiv má v tvorbě Josefa Lady významné postavení. Od roku 1906, kdy se začal živit jako ilustrátor a karikaturista, dodával každoročně vánoční příspěvky do prosincových čísel novin a časopisů. Někdy zvolil dětské radovánky na sněhu jako stavění sněhuláka nebo sáňkování, jindy vánoční zvyky, a někdy se soustředil na zobrazení Svaté rodiny v Betlémě. V předloženém díle spojil všechny tyto motivy dohromady do jedné výpravné kompozice, která v sobě nese tolik svátečního klidu a radosti, jako bychom na Štědrý den oknem nahlíželi do našich vlastních příbytků. Zajímavostí a dozajista i předností této práce je rovněž fakt, že se jedná o původní nekolorovaný podklad k tisku celostránkové novinové kresby, zveřejněné ve vánoční nedělní příloze deníku Venkov ze dne 25. 12. 1940, která byla tehdy reprodukována jako perokresba ve dvou barevných tónech a teprve dodatečně ji Lada koloroval. Pokyny pro sazeče zachované pod paspartou dokládají, že si Lada kresby cenil a s kolorováním počítal, neboť pod paspartou můžeme tužkou číst autorovu poznámku: „Pozor, opatrně leptat, zachovat v čistotě.“ Ta pak v této kolorované, dokončené verzi dosud nebyla nikde reprodukována. S předloženým dílem bezprostředně souvisí několik dalších verzí této kompozice, zahrnujících řadu vánočních výjevů, které Lada použil jako ilustrace do jiných novin (např. České slovo v roce 1937), na pohlednice, kalendáře, plakáty či jako samostatné volné autorské repliky v podobě maleb. Hodnotu zvyšuje i štítek Ústředního svazu čs. výtvarných umělců s údajem o původním majiteli obrazu, kterým byl Ing. Jan Dlabola, a razítko z Ladovy souborné výstavy na Slovanském ostrově v Praze, pořádané na přelomu let 1957 a 1958. V katalogu výstavy je obraz uveden jako položka s kat. č. 245 v oddíle Originály instalované po uzávěrce katalogu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc. (cit.: „[…] Tento svůj specifický kompoziční princip Lada poprvé uplatnil roku 1937 v kresbě reprodukované ve vánočním čísle Lidových novin a v následujících letech ho opakoval a rozvíjel. […]“).

Další položky ve stejné aukci:

Loading...
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.