Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 39 
Item
Prodáno

Jan Smetana (1918–1998)

Barva, prostor, pohyb I

komb. tech. (olej, písek) na plátně
1984
signováno vlevo dole
90 × 130 cm
rámováno
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Kladívková cena:
410 000 Kč
Esteticky velice působivé, sofistikované dílo pochází z ateliéru talentovaného člena slavné Skupiny 42, Jana Smetany. Ten skrze malířské počátky v civilistním duchu skupiny přešel k tvarosloví, v němž viděné proměňoval v abstraktní struktury stojící na barevném i tvarovém kontrastu. Obrazy vytvořené v mezidobí 1983–1984 jsou pomyslným vyvrcholením předchozích snah; v té době došlo k výraznému zintenzivnění barvy, která však sloužila k vyjádření intelektuálních idejí, nikoliv emocí. Explozivní barevné formy pomyslných figur-strojků se na rozměrném plátně trhají a následně splétají s útvary organické povahy, čímž vyvolávají vzpomínky na dětskou hravost a fantazii. Pečlivě volené kontrasty, barevný dvojzvuk tmavého a světlého pozadí, zvučnost tónů ohraničených energickou černou linií, dynamické rytmy tvarů – to vše buduje obraz vnitřní souhry, imaginární stroj s metaforickou funkcí. Pro umocnění materiálových kvalit díla užívá Smetana kombinované techniky, v níž míchá hustě nanášené olejové barvy s písčitými materiály. Autorovi nicméně nejde o experimentování v technikách, ale především o přirozený pohyb materiálu v prostoru a o co nejpřesnější konstrukci tvaru. Dílo Barva, prostor, pohyb I bylo roku 1992 prezentováno na autorově samostatné výstavě v rámci Art Fora v Tokiu (Yan Sumetana. Ten Cheko gendai kaiga no kyoshō, Yurakucho Art Forum, březen 1992, kat. č. 24). Reprodukce obrazu bude zahrnuta v připravované autorově monografii od PhDr. E. Neumannové. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. E. Neumannovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...