Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 35 
Item
Prodáno

Václav Brožík (1851–1901)

Černé jahody

olej na dřevěné desce
1899
signováno vlevo dole
100 × 80 cm
Odhad: 3 000 000 Kč - 5 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč
Kladívková cena:
3 200 000 Kč

Černé jahody (neboli borůvky) jsou svým názvem i motivem pozoruhodnou ukázkou ilustrující Brožíkův zralý styl i výběr tematiky, navazující na bohatou francouzskou produkci realistického krajinářství. Krajinomalba a vesnický žánr pro něj hrály, vedle nejvýše ceněného žánru historického, velmi významnou roli, a můžeme se tak na jeho plátnech setkat nejen s Janem Husem či Polyxenou z Lobkovic, Slavatou a Martinicem, ale také s dětmi sbírajícími lesní plody, pasáčky koz, ovcí a dalšího zvířectva, kterými se v posledním desetiletí svého života zabýval jak v Normandii a Bretani, tak při pobytech v Povltaví. Bretaňský a normandský venkov byl v osmdesátých a devadesátých letech 19. století malířovým útočištěm, kde při oddechových potulkách polem a lesem čerpal síly a léčil se ze zdravotních neduhů. Ve šťavnatém koloritu, výborné kompozici a bez hledání učené závažnosti sujetu je zde zachycena scéna s francouzskými venkovskými dětmi, sehraná v lesním interiéru protknutém záblesky slunečních paprsků. Děti odpočívají v lese s výtěžkem svého sbírání a „Pro jejich prostoduchosť, nehledanosť si je oblibujeme a rádi se zastavujeme u podobných prací mistrových, poněvadž se v nich horizont, prostor rozšiřuje a uvolňuje.“, jak o této konkrétní malbě poeticky referoval dobový tisk. České i francouzské publikum podobné výjevy vyhledávalo – dokazuje to mj. i to, že si slavný Brožíkův obraz Pasačka hus, zdobící dnes sbírky Národní galerie, pořídil sám císař František Josef I. V rámci této vrstvy jeho tvorby vznikla i další reprezentativní díla, jako např. Děti v bukovém lese nebo Děti v lese, která se nedávno také objevila na trhu s uměním. Jak již bylo naznačeno výše, byla představovaná malba již v době svého vzniku hojně veřejně diskutována – svědčí o tom její publikování a reprodukování v dobovém kulturním časopise Zlatá Praha (XVII, č. 12, 1900, repro. str. 136 pod názvem Na jahodách), dále potom v časopise Světozor (XXXIII, č. 31, str. 370). Zmiňuje ji i zásadní odborná literatura (M. Mžyková: Křídla slávy, Praha 2000, repro. str. 337; V. Vašátková / M. Dospěl: Před obrazem, Praha 2015, str. 26 a 141, repro. str. 27 a 141; A. Pravdová: Bonjour, Monsieur Gauguin: čeští umělci v Bretani 1850–1950, Praha 2017, repro. č. 82) i autorova poslední monografie (N. Blažíčková-Horová: Václav Brožík, Praha 2003, kat. č. 320, str. 284, na str. 106 na fotografii z Brožíkova ateliéru visí na stěně za autorovými zády). Byla též záhy po svém vzniku, tedy roku 1899, prezentována v rámci výroční výstavy Krasoumné jednoty pod kat. č. 86 a názvem Černé jahody. Dále potom roku 1900 na Grosse Berliner Kunstausstellung (repro. str. 158, kat. č. 215 pod názvem Die Schwarzbeeren – Kinder im Walde), což dokládá i výstavní štítek na rubové straně. Prezentována byla také na výstavách Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 (Národní Galerie Praha, 16. 11. 2018 – 17. 3. 2019) a Artistes tchèques en Bretagne (Musée départemental Breton, Quimper, 16. 6. – 30. 9. 2018). Fakt, že se jedná o dílo galerijní hodnoty, podporuje i to, že se k němu ve sbírkách Národní galerie nachází dílčí studie (inv. č. O 2407 a inv. č. K 17247), pochází navíc z vynikající prvorepublikové sbírky právníka a starosty Plzně JUDr. Matouše Mandla. Obraz je prezentován v kvalitní dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno doc. M. Mžykovou, CSc., a prof. R. Prahlem, CSc. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.

Loading...