Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 26 
Item
Prodáno

Jan Bauch (1898–1995)

Velká odaliska

olej na plátně
1958
signováno vpravo dole
73 × 100 cm
Odhad: 200 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
270 000 Kč
Po malířské i po námětové stránce velmi přitažlivá malba je dílem všestranného českého výtvarníka Jana Baucha, jenž se za svou plodnou uměleckou kariéru věnoval vedle malířského a kreslířského řemesla také grafice, sochařství či tvorbě vitráží a gobelínů. Bauch za první světové války studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, po válce pak navštěvoval grafickou speciálku Maxe Švabinského na pražské Akademii. Své obrazy vystavoval například v Paříži či New Yorku. Akt se stal v Bauchově tvorbě ústředním tématem. Umělce celý život provázela záliba v krásné hmotě, a tudíž i obdiv k půvabům ženského těla. Autor dovedl ve Velké odalisce mistrně zachytit podstatu nahoty, její přitažlivost, tajemnost, ale i křehkost. Dodal obrazu až tradičně barokního vyznění, a to nejen volbou námětu, ale též charakteristicky expresivními, hutnými tahy štětce i ponurou barevnou skladbou. Barva se stala prostředkem k nalezení formy, přičemž umělec neupustil od řemeslné důkladnosti. Pastóznost vyjadřovala jakési dobývání lidské podstaty zvnitřku, vyjádření vnitřního vztlaku. Modelka je svůdně položena na pohovce a k diváku upírá vyzývavý pohled. Tento detail vypovídá o autorově smyslu pro bezprostředně prožívanou skutečnost. Rudé vlasy volně obepínající světlou tvář a splývající na záda a kytice nad ženiným klínem ještě podtrhují její svůdnost. Dílo je prezentováno v původní adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzovaný obraz ‚Ležící akt (Velká odaliska)‘ je autentickým, kvalitním, v duchu vyzrálého expresionismu bravurně malířsky rozehraným dílem Jana Baucha, autora, jehož tvorba představuje sugestivní svědectví neobyčejného malířského zaujetí či přímo vášně, s níž vnímal a vyjadřoval realitu viděného světa a prožívané doby, stejně jako imaginativní představy a sny. […]“).
Loading...