Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 22 
Item
Prodáno

Jan Bauch (1898–1995)

Kytice

olej na plátně
1968
signováno vlevo nahoře
64 × 64 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Kladívková cena:
130 000 Kč
Odvážné, energicky pojaté květinové zátiší je výbornou ukázkou tvorby předního českého malíře, sochaře, scénografa a významného vysokoškolského pedagoga, Jana Baucha. Spadá do autorova vyzrálého období závěru šedesátých let. Živelná, barevně uvolněná kytice mistrně reprezentuje jeho nezaměnitelný dramatický expresionismus, tvůrčí temperament a smysl pro bezprostředně prožívanou realitu. Pastózní malba navíc dokládá umělce jako nevšedního virtuóza práce s krásnou hmotou, s intuitivním citem pro užití pestré, ničím neomezené barevné palety. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D.
Loading...