Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 21 
Item
Prodáno

Jiří Načeradský (1939–2014)

Alžírské ženy

olej na plátně
1978
signováno vpravo dole
60 × 71 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
230 000 Kč

Toto vyzrálé dílo Jiřího Načeradského představuje autora jako bytostného figuralistu, který svůj zájem směroval právě k lidskému – především ženskému – tělu. Vyhledávaný malíř a grafik, žák Vlastimila Rady, se řadí mezi hlavní představitele nové figurace. Osobité dílo Alžírské ženy je sebevědomě konstruováno hrubou energickou linkou a výraznou barevností s citelným smyslem pro kompozici. U zobrazeného dua stylizovaných, expresivně pojatých postav je cítit groteskní, ale i erotický náboj, typický pro Načeradského práce zejména sedmdesátých let, kdy se jeho původní organické tvary začaly nápadně transformovat do imaginárních biomechanických struktur v podobě geometricky laděných strojových konstrukcí. Abstrahované nahé ženské figury až hmatatelně vyvěrají z plátna a jejich těla v sobě skrývají řadu plných kubizujících tvarů. Výjev v sobě i navzdory picassovskému vyznění uchovává hravost, bezstarostnost, ale i smyslnost a excentricitu. Tvorbu Jiřího Načeradského je potřeba chápat v kontextu společenských a kulturních podmínek doby, jejichž dynamiku a proměny odrážel ve svém výtvarném vyjádření. I přes různé politické a sociální změny, jež nepochybně ovlivnily vývoj jeho uměleckého výrazu, zůstal věrný jednomu ústřednímu tématu – lidské postavě. Jeho neustálý a hluboký sociálně-psychologický průzkum lidského bytí prostřednictvím malby ho učinil jedním z nejvýznamnějších představitelů české figurální malby druhé poloviny 20. století. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a P. Machem, správcem autorovy pozůstalosti. Přiložen certifikát autenticity Galerie KODL.

Loading...