Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 2 
Item
Prodáno

Václav Havel (1936–2011)

Autoportrét Vincenta van Gogha

olej na plátně fixovaném na kartonu
50. léta 20. století
signováno vpravo dole
34 × 24 cm
Odhad: 700 000 Kč - 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Kladívková cena:
550 000 Kč
Vizuálně přitažlivá práce je raritně se objevujícím výtvarným dílem významné osobnosti českých dějin, státníka a význačného disidenta Václava Havla, jenž byl posledním československým a zároveň prvním českým prezidentem. I když je dnes postava Václava Havla všeobecně ve společnosti vnímána jako symbol svobody a demokracie ve spojení s jeho politickou činností, nemůžeme zapomínat na fakt, že byl rovněž výrazným dramatikem a esejistou. O tom, že byl tento muž duší umělec, ostatně svědčí i Autoportrét Vincenta van Gogha, který je ojedinělou ukázkou jeho malířské seberealizace. Obraz v pojetí Goghova živelného postimpresionismu je volnou variací na jeden z výtvarníkových slavných autoportrétů. Důvod, proč se Havel chopil zrovna tohoto námětu, můžeme spatřovat v určité vizuální podobnosti obou mužů, či snad ve společné životní tíži, kterou jim přinášelo nelehké plnění osobního poslání. Obraz pochází z pozůstalosti Ivana Havla. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiloženo potvrzení autenticity a původu RNDr. D. Havlové, CSc., manželky Václavova bratra Ivana Havla. Z kladívkové ceny bude 95 % věnováno ve prospěch konta Palác Lucerna, z.ú.
Loading...