Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 1 
Item
Prodáno

Jaroslav Róna (✱ 1957)

V labyrintu IV

olej na plátně
2021
nesignováno
90 × 110 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Kladívková cena:
310 000 Kč

Symbolisticky pojaté plátno je výbornou ukázkou malířské tvorby přední osobnosti současné české umělecké scény Jaroslava Róny. Tento akademický malíř se mezi umělci pohybuje od osmdesátých let 20. století, kdy byl zakládajícím členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. Róna je považován za všestranného umělce, který se věnuje také grafice a ilustraci knih, a řada jeho plastik je umístěna ve veřejném prostoru. Malba V labyrintu IV je součástí autorovy linie tvorby inspirované řeckou mytologií. Mísí se zde prvky typické pro umělcovu tvorbu jako tíha lidského bytí, jeho krutost a absurdita, které jsou prostřednictvím obrazů sdělovány temnými a mystickými alegoriemi. Motiv krétského labyrintu je převzatý z mytologického příběhu, který vypráví o místě, kam byl zavřen nevlastní syn krále Mínóa, napůl člověk a napůl býk – Minotaurus. Po vyhraném boji s Athénami posílal král každý rok do bludiště čtrnáct mladých lidí z Athén jako oběť Minotaurovi. Ten je zachycen ve středu centrální kompozice obrazu a kolem něj se rozprostírají stěny labyrintu. Současná tvorba Jaroslava Róny má velký potenciál nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Svědčí o tom fakt, že v roce 2014 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého za přínos v oblasti vizuálního umění a v roce 2021 byl jmenován profesorem na pražské Akademii. Dílo pochází přímo z ateliéru autora. Z kladívkové ceny bude věnováno 50 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.

Loading...